Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Részletes nagymarosi lelkitükör

2020.04.22

Részletes lelki tükör

 • Fölfedeztem-e már életem célját? Feladatomat? Hivatásomat?
 • Mi – vagy – ki a legfontosabb nekem?
 • Ügyeimben az Isten akarata az első nekem?
 • Hogyan viselem el, ha mások bírálnak engem?
 • Hajlandó vagyok Istenre bízni az életemet?
 • Szeretem Istenemet?
  • A cselekedeteim tanúskodnak-e az istenszeretetemről? És a felebaráti szeretetemről?
 • Keresem-e Istenem tetszését?
  • Mindig? Mindenben és mindennel?
  • Néha? S csupán azzal, ami nekem tetszik?
  • Soha? Eddig ez eszembe se jutott?
 • Jól érzem magam a bűnben?
  • Netán még dicsekszem is vele?
 • Akarok szabadulni a bűntől?
  • A bűnre vezető alkalmaktól, cimboráktól is?
  • A bűnöm okától, azaz gyökerétől is?
 • Miért akarok szabadulni a bűnömtől?
  • Hogy megmeneküljek a pokoltól?
  • Hogy tisztábbnak érezhessem magam?
  • Hogy jobb szemmel nézzenek rám az emberek?
  • Hogy Isten barátságát visszaszerezzem?
  • Hogy ne bántsam meg Őt többé?
 • Mit várok ettől a gyónástól?
  • Ezen túl is a magam akarata szerint fogok élni?
  • Vagy Isten akarata szerint?
  • Kérem Istentől az erőt a javulásomhoz?
  • Fontos nekem a lelki előrehaladásom?
 • Ügyeimet milyen szempontok szerint akarom rendezni?
  • Anyagi hasznom szerint?
  • A lustaság és kényelemszeretet vezérel?
 • Kész vagyok – e mindent elfogadni Istentől?
  • A jókat – a megpróbáltatásokat – a meglepetéseket – a számomra még érthetetlen végzéseit?
 • A „Menj, de többé ne vétkezzél!” – jézusi mondás rám nem vonatkozik? (Jn 8. 11: Jn 5, 14)
 • Akarom, hogy engem is betöltsön Jézusnak a bűnösök iránti nagy szeretete?
 • Vannak – e titkos bűneim? Továbbra is ragaszkodom hozzájuk?
 • Milyen a hitem az Isteni Irgalomban?
 • Isten bocsánatát csak akkor nyerhetem el, ha én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek.
 • (Lk 11, 4 Mt 6, 14-15)
  • Színleg bocsátok meg, vagy szívből?
  • Isten büntetését kívántam másokra? (Lk 9, 54)
  • Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam? (Mt 5, 24-25)
  • Amilyen a „Jó nap”, olyan a „Fogadj Isten”?
  • Haragban vagyok valakivel?
  • Haragtartó feleket nem a békülésre buzdítom?
  • Átkozódó vagyok?
  • Perre vittem ügyeimet? Miért? (1Kor 6, 7-8)
  • Kizárnék valakit Isten jótéteményeiből?
  • A bűnöst Istennel fenyegetem?
  • Különbnek tartom magam másoknál? (Lk 18, 11)
 • Másokról szívesebben feltételezem a rosszat, mint a jót?
  • Meg szoktam hallgatni a rágalmakat?
  • Hogyan beszélek a távollévőkről?
  • Szívesen elrontom mások örömét?
  • Letöröm mások lelkesedését?
  • Akadálya vagyok a jónak pusztán azért, mert más kezdeményezte nem én?
  • Mások sikere fáj nekem?
  • Mások szemében a szálkát is meglátom, a magaméban pedig gerenda van?
  • Ha valakiről rosszat hallok, keresem – e benne a jót is?
  • Ha valakiről jót hallok, én azonnal a rosszat kutatom benne?
 • Ha ajándékot vagy anyagi segítséget nyújtok másoknak, akkor
  • A legjobbat adom?
  • Vagy a silányabbat?
  • A legsilányabbat?
 • Szavainkról is számadással tartozunk. (Mt 12, 36)
  • Beszédem, megjegyzéseim építenek?
  • Haszontalanok?
  • Károsak?
 • Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, (1Móz 26- 27) – lenézéssel megvetéssel illetem embertársamat?
  • Milyen jelzőket használok embertársaimra a vita hevében?
  • Gyakran vesz erőt rajtam a felindultság, gorombaság, durvaság?
  • Kétségbe vonom Isten jóságát, irgalmát, szeretetét?
 • Hiszek a Három Személyű egy Istenben?
 • Istenre gyakran gondolok?
  • Szívesen gondolok Rá, vagy szorongással?
 • Az imádság átszövi – e az életemet?
 • Hogyan? Mint a vámos? Mint a farizeus? Mint a költő:
  • „Nekem a kérés nagy szégyen”?
  • szívesen vagy kényszeredetten? csak bajban? ritkán? rendszeresen? alkalmanként?
 • Vágyódom Isten iránt?
 • Úgy vélem: terhemre van az Isten?
  • Nélküle is jól megvagyok?
  • Semmi jót nem tehetek nélküle? (Jn 15, 5)
 • Bizalommal fordulok hozzá?
  • Csak benne bízom?
  • Benne és még valami másban?
 • Bizalmam hiányos? Miért? Miben?
  • Úgy vélem: már csalódtam Istenben?
  • Nemde a saját elképzeléseimben csalódtam ilyenkor?
  • Kételkedésemet értéknek hiszem?
 • Miért imádkozom?
  • hogy megbeszéljem Vele a dolgaimat, s aztán az Ő szemével lássam azokat?
  • hogy hálámat kifejezzem és megköszönjem jóságát?
  • hogy kérjek tőle anyagi javakat?
  • lelki javakat? nekem? másnak?
  • hogy minél jobban megismerhessem Őt?
  • hogy akaratát felismerjem?
  • hogy helyreállítsam a közöttünk lévő jó viszonyt?
  • hogy ápoljam és gazdagítsam szeretetkapcsolatunkat?
  • hogy az imádság kötelessége teljesítve legyen?
  • hogy siránkozhassam bajaimon?
  • hogy bevádoljak Előtte másokat? (Jel 12, 10)
 • Isten dicsőségére szolgál a múltam?
  • a jelenem? (Kor 10, 31)
  • a terveim? (Mt 5, 16)
 • Viselkedésemben a környezetem a hitemet tapasztalhatja meg vagy kishitűségemet? -hitetlenségemet?
 • Jól viselem-e a kellemetlenségeket?
  • Mit nevezek istenszolgálatnak az életemben?
  • Ezt ímmel-ámmal teszem? (Ef 6, 7 Róm 12, 11)
  • Imádságban ad erőt a szolgálatára?
 • „Senki sem szolgálhat két úrnak” (Mt 6, 24) „Mi köze az igazságnak a sötétséghez” Én is két úrnak szolgálok: Istennek és valami olyannak, ami Tőle elvezet?
  • pénzimádat, kényelemszeretet, pazarlás, luxus, nemi szabadosság, narkotikumok, koffeinrabság, alkohol, ínyencség, torkosság, mértéktelenség evésben – ivásban, bódító és agresszív zenék, testkultusz a lélek rovására ruházkodásban, kozmetikában, sportban, a mindenek fölé helyezett egészségkultusz, jóga, karate, pogány istenségek és idegen vallások előtti behódolás, karrierizmus, szerencsejátékok, mulatozások, tivornyázás, gyüjtésszenvedély, pótcselekvések, mániákus ragaszkodások bizonyos lényegtelen dolgokhoz, nikotinrabság, tenyérjóslás, kártyavetés, grafológia, szellemidézés, spiritizmus, álmoskönyv, horoszkóp, előjelek figyelése, különféle egyéb babonák és ráolvasások, „rontás” és „rontás-elhárítás” (Mt 7, 22-23), inga, stb.…?
  • Ezek valamelyikében bűnre vezető tanácsot adtam másoknak?
 • Hogyan szolgálom Istent a felebarátban?
  • kényszeredetten vagy szívesen?
  • „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek”
  • -mondja az Úr Jézus. (Mt 25, 40)
  • Különbnek képzelem magam másoknál?
  • Hogyan viselem el, ha szolgálataimat az emberek nem méltányolják?
  • Tudok együtt örülni másokkal?
  • Mások terhét, bánatát magamévá teszem?
  • Mások java, vagy a sajátom az első?
  • Panaszkodó természetű vagyok?
  • Úgy vélem, én jó vagyok, mindig mások a rosszak? (MT 7, 3-5)
  • Mások előrehaladása láttán hogyan vélekedem?
  • Minden tehetségemmel hajlandó vagyok a szolgálatra?
  • Képességeimet hol és hogyan kamatozom?
  • Munkámat milyen szándékkal végzem?
  • Munkám sikere nem tesz elbizakodottá, (Lk 17, 10)
  • Szabadidőmben hajlandó vagyok a szolgálatra?
  • Családomban, környezetemben is hajlandó vagyok a szolgálatra?
 • Hogyan viszonyulok a bajban lévőkhöz?
  • Semmiféle segítséget nem nyújtok?
  • Észreveszem a kimondatlan szükséget is?
  • Kérés nélkül is segítek?
 • Mire építettem eddig az életemet?
  • Anyagi javakra?
  • Evésre-ivásra, kényelemre?
  • Szexuális kalandokra?
  • Karrieremre? Emberi elismerésre? (1Jn 2, 16-17)
 • Hogyan beszélek Istenről?
  • A világ szelleme szerint? (Mt 16, 23)
  • Szavam járása lett az Ő neve, minden tiszteletadás nélkül?
  • Esküdöztem az Ő nevére?
  • könnyelműen?
  • hamisan?
  • Átkozódással szentségtelenítettem meg?
  • Az Ő neve alatt babonás praktikákat űztem?
  • ráolvasás, halottidézés, rontás, rontás-elhárítás, egészségvarázslás, terményvarázslás,
  • termékenységvarázslás stb.…
  • Gyalázkodó beszéddel illettem Őt?
  • a szenteket?
  • a szent dolgokat?
  • Vádoltam Istent? Zúgolódtam ellene?
  • Káromoltam?
  • Káromkodóval egyetértettem?
  • Magaviseletemmel, tekintetemmel, hallgatóságommal stb.
  • buzdítottam-e másokat káromló beszédre, Isten, a szentek és a szent dolgok gyalázására?
  • Nevettem-e azon, ami-nyíltan vagy burkoltan-Isten megbántására irányult?
 • Hogyan gondolkodom Istenről?
  • Alázatban és istenfélelemben?
  • Vágyódó szeretettel?
  • Szorongva és rettegve?
  • Irtózattal? Gyötrelemmel?
  • Kínos nekem a gondolat is?
  • Örvendek ha Rá gondolok?
  • Szeretném kisebbíteni?
  • Közömbösen?
  • Ellenségesen?
 • Előmozdítom-e Isten nagyobb dicsőségét a környezetemben?
  • Együttműködöm a bennem élő Krisztussal?
  • „Krisztusi” vagyok?
  • Úgy segítek, mint Ő?
  • Úgy vigasztalok, mint Ő?
  • Úgy szeretek, mint Ő?
  • Egész lelkületem: indulataim, szándékaim… mint Ő?
 • Beszédem építő?
  • fölösleges?
  • romboló? (Mt 12, 36-37)
 • Szégyellem Krisztust?
 • Az Úr napját az Úrral töltöm?
  • Részt veszek a szentmisén?
  • Szakitok időt lelki olvasmányokra?
  • Keresem a kapcsolatot Vele az imádságban?
 • Anyagi javakat hajszolok az Úr napján?
  • Akadályozom vagy segítem a rámbízottakat a vasárnap megszentelésében?
 • Mit jelent számomra a vasárnapi szentmise?
  • kényszerű kötelesség?
  • látványos ceremónia?
  • „műsorszám”, amit megkritizálhatok?
  • divatbemutató?
  • unatkozás?
 • Hogyan veszek részt a szentmisében?
  • Különcviselkedést tanúsítok?
  • Magánjáratosságaimmal tüntetek?
  • Zavarom mások áhítatát?
  • Kigúnyolom mások áhítatát?
  • Közömbös néző vagyok csupán?
  • Tanulékony vagyok vagy önmagammal elégedett?
  • Késve szoktam érkezni?
  • A kegyelem állapotában járulok a szentáldozáshoz?
  • Készület nélkül megyek az Úr asztalához? (1Kor 11, 27-32)
  • Hányszor áldoztam súlyos bűn állapotában?
  • Könnyebben lemondok a szentáldozásról, mint hogy lemondjak bűneimről?
  • Évek telnek el szentáldozás nélkül?
  • Szívesen vallom testvérnek a többi áldozót?
 • Szüleimmel milyen a viszonyom? (milyen volt a viszonyom?)
  • Hogyan beszélek velük?
  • Hogyan beszélek róluk?
  • Hogyan gondolkodom róluk?
  • Készségesen segítek nekik?
  • Kihasználom őket?
  • Dacos és lázadó vagyok velük szemben?
  • Rosszat kívántam nekik?
  • Kiszolgáltattam őket mások rosszakaratának?
  • Hibáikat felhántolgatom?
  • Gyengeségeiket kigúnyolom?
  • Letagadtam, elkerültem, nem látogattam őket?
  • A köteles gondozást is megtagadtam tőlük?
  • Megszomorítottam őket? Súlyosan?
  • Hajlandó vagyok a bocsánatkérésre?
  • megbocsátásra?
  • Imádkozom érettük?
  • Hálámat megtapasztalhatják?
  • A jót elfelejtem és a rosszat számon tartom?
  • A tőlük tanult jót megvalósítom?
 • Tanáraimmal, elöljáróimmal, főnökömmel való viszonyom:
  • Igyekeztem hangulatot kelteni ellenük?
  • Nem veszem komolyan őket?
  • Türelmüket próbára teszem?
  • Rosszindulatú, képmutató, ércelődő vagyok velük szemben?
  • Akadályoztam őket munkájukban, hivatásuk teljesítésében?
  • Hálátlan voltam irántuk?
  • Szerezhettem volna nekik örömet, de nem tettem?
 • Az idős emberekhez való viszonyom:
  • Kiszolgáltatottságukat kihasználom?
  • Kigúnyolom fogyatékosságaikat?
  • Szolgálatkész vagyok?
  • Családom öregjei megbecsülést élveznek?
  • Furakodom a jó szóval?
  • Megalázom őket?
 • Magamra vonatkozóan érdemes megfontolnom:
  • hogyan veszek részt a közlekedésben?
  • Alszom-e, pihenek-e eleget?
  • Túlhajtom magam, – vagy ellustultam?
  • Betegségemet elhanyagolom?
  • Nem megyek orvoshoz?
  • Az orvos intelmei nem tartom be?
  • Könnyelműen kockára teszem egészségemet?
  • testi épségemet?
  • életemet?
  • Egészségesen táplálkozom?
  • Rabja vagyok valamilyen szernek?
  • Kávé, nikotin, alkohol, gyógyszer, narkotikumok… stb.?
  • Aggodalmaskodással emésztem magam?
  • Fogékonyabb vagyok a rossz hírek iránt, mint a jók iránt?
  • Mások öröme bánt engem?
  • Nem ismerem önmagam értékeit?
  • a belém helyezett képességeket?
  • Remény nélkül élek?
 • Nincs mosolyom senki számára?
 • Mi okozza a lelki feszültségeimet?
 • Az öngyilkosság fogalmával foglalkoztam?
 • Örömet találok a kegyetlenkedésben?
 • Kedvemre való a rongálás, a rombolás, a pusztítás?
  • Szeretek megszégyeníteni, „leégetni” másokat?
 • Halálveszélynek tettem ki másokat?
 • Okoztam-e emberi magzat halálát?
  • Adtam-e tanácsot magzatelhajtásra?
 • Életmentést, segélynyújtást elmulasztottam?
 • Lenézek, megvetek, semmibe veszek alakit?
  • Van bennem faji, nemzetiségi előítélet?
 • Alkalmazok-e vitatható vagy tisztességtelen módszereket?
  • Akaratátvitel (hipnózis), parapszihológiai trükkök, anyagi javakkal való befolyásolás, függőségi helyzetbe hozás, zsarolás, titokkal való visszaélés stb.…?
 • Kívántam valakinek a halálát?
 • Előidéztem eutanáziát? („kegyes halált”)
  • Helyeselem az eutanáziát? (egy injekció és kész!?)
  • Tettem ilyent? Hányat? Bűntársként vagy főbűnösként? Felbujtóként?
 • Haragszom valakire? (Mt 5, 22)
  • Hogyan értelmezem a megbocsátást?
  • Nekem nézzenek el mindent?
  • „Megbocsátok, de nem felejtek”?
  • Szeretni is tudom a volt haragosomat?
 • Türelmetlen vagyok?
  • Hogyan reagálok mások türelmetlenségére?
  • saját türelmetlenségemre?
  • Tudok bocsánatot kérni?
  • Tettleg bántalmaztam valakit?
 • Feldúltam mások békéjét?
  • Becsületébe gázoltam valakinek?
  • Bűnöket kibeszéltem?
  • Titkokat kibeszéltem?
  • Hamisan vádoltam valakit?
  • Gyanúsítgattam valakit?
  • Megfenyegettem valakit?
  • Ijesztgettem valakit?
 • Van-e erős elszántságom nemiségemet is Isten akarata szerint élni?
 • Házasságom tiszta?
  • Isten kötötte egybe vagy Nélküle akartunk boldogulni?
  • A házasság előtti nemi kapcsolatról Isten parancsát fogadom el
  • vagy a „modern” világ fölfogását?
  • Uralkodni akarok hitvestársam fölött vagy szolgálatára lenni?
  • Fontos nekem az ő boldogsága?
  • Mindenben közösséget vállalok érte?
  • Valóban „egy” vagyunk?
  • Ha bántják, nekem is fáj? Megvédem?
  • Minden örömömet megosztom vele?
  • Anyagi javaink: „enyém”? „tied”? Vagy „mienk”?
 • Vannak-e házasságtörő gondolataim? (Mt 5, 28)
  • Szívesen fantáziálok ilyesmiről?
  • A kacérkodást, flörtöt megengedhetőnek tartom?
  • A hűséges házastársakat kigúnyolom?
  • Szándékosan keltek föl házastársamban féltékenységet?
  • Tetszik nekem a kétértelmű látszat?
  • Mindent megteszek, amit a világ kínál?
  • Szívesen társalgok kísértést keltő személlyel?
 • A szexualitás uralkodik rajtam?
  • Gondolataim általában e körül járnak?
  • Házasságomban ez az egyetlen szempont? (Zsid 13, 4)
  • Minden értéket feladok miatta?
  • Mások szenvednek miattam?
  • Lelkiéletem kárt szenved miatta?
  • Mi okozza, hogy így elfordultam az igaz szeretettől?
 • Magányos perceim tiszták?
  • Dédelgetem a testemet a lélek rovására? (Rom 13, 14)
  • Rabja vagyok a lustaságnak, kényelemnek?
  • Mire használom föl az egyedüllétet?
  • Örülök neki vagy félek tőle, hogy Isten a rejtekben is lát? (Mt 6, 4)
  • Saját testemet is, mely pedig a szentlélek temploma, (1Kor 6, 19) – élvezeti eszköznek tekintem és
  • paráznasággal rombolom le szentségét? (Róm 1, 24)
  • Mióta ölöm lelkemet ezzel a bűnnel? (Róm 6, 12-13)
 • Fajtalanságról, homoszexualitásról, vérfertőzésről nekem is az a véleményem, mint Istennek? (1Lor 6, 9- 10. 5Móz 27, 20- 23. Róm 1, 24- 29) stb.
  • A gondolataim feddhetetlenek?
  • A szavaim nem bűnpártolók, nem kétértelműek?
  • A tetteim nem tesznek-e engem méltóvá a kárhozatra?
 • Szeretem mutogatni magam?
 • Játszom a kísértéssel?
 • Készítek, terjesztek szemérmetlen képeket, filmet, irományt stb.…?
 • Barátaim milyenek?
  • Javítottam eddig rajtuk vagy rontottam?
  • Javítottak eddig rajtam vagy rontottak?
  • Javamra válik, ha ezután is barátkozom velük?
 • Az önmegtagadás idegen nekem?
  • Szigorú böjt – enyhébb böjt. kedvenc ételektől, italoktól való időleges tartózkodás. Testi kényelmetlenségek elviselése. Örömmel fogadni a váratlan alkalmakat az önmegtagadásra. Önzetlen szolgálattevés. Imavirrasztás stb.
  • Ellenszenvet legyőzni, és szeretetet gyakorolni. Időmből áldozni mások javára. Szeretetszolgálat a viszonzás reménye nélkül. Bőbeszédűségemet korlátozni. Másokról csak jót mondani. Soha nem panaszkodni. Az önsajnálat minden külső és belső módjáról lemondani. Adakozás. Jótékonykodás. Igazságtalanok elviselése stb.
  • Az irgalmasság testi-lelki cselekedetei.
  • Tisztaság – szegénység – engedelmesség.
  • (Mt 7, 13- 14)
  • Ügyességnek tartom a lopást vagy bűnnek?
  • Szavahihető embernek tartanék egy tolvajt?
  • Hazug emberre rábíznám a vagyonomat?
  • Ha nem veszik észre a lopást, akkor nem bűn?
  • A csekély értéket lopó nem tolvaj? (Mt 25, 21. Lk 16, 11-12)
 • Pazarló vagyok?
  • Hány öltözet ruhám van?
  • Hány kabátom és hány pár cipőm?
  • Mennyit költök egy hónapban élvezeti cikkekre? Kávéra, dohányra, italra stb.?
  • Mennyit költök divatra, szépítkezésre, szórakozásra, szenvedélyemre, hobbimra?
  • Mennyi élelmiszer megy kárba a háztartásomban?
  • Gondatlanság miatt mennyi a pluszkiadásom?
  • Csupán nélkülözhetetlen dolgokat vásárolok?
 • Adakozó vagyok? Fösvény vagyok?
  • Sokallanám, hogy mindenből tizet adjak?
 • Adósságom van?
  • Már rendeznem kellett volna és nem tettem?
  • Tudtam volna rendezni?
  • Szokásommá vált a kölcsönkérés?
 • Vásárláskor szólok-e, ha az eladó saját kárára téved?
 • Társadalmi tulajdon hűtlen kezelésében vétkes vagyok-e?
  • lopás? csalás? sikkasztás?
 • Saját használati tárgyaimat megbecsülöm?
 • Lopom az időt?
  • Mennyi időt töltök lustálkodással naponta?
  • Mennyi időt szentelek imádkozásra? Bibliaolvasásra?
  • Mennyi idő megy el üresjáratként naponta?
  • Mennyi időt vesz igénybe a rendszeres munkám?
  • A munkaidőm munkával telik?
  • Mennyi időt szánok családtagjaimnak?
  • Mennyi időt engedélyezek hobbimnak?
  • Mennyi időre van szükségem barátaim számára?
  • embertársaim szolgálatára?
  • Mennyi időt igényelnek a háztartási teendőim?
  • Mennyi időt fordíthatok tanulásra, művelődésre?
  • Mennyi időbe kerül a felüdülés, pihenés, szórakozás, kikapcsolódás?
  • Mennyi idő marad alvásra?
 • Szoktam-e felelőtlen ígéreteket tenni?
 • Miért hazudok?
  • Azért hogy előnyhöz jussak?
 • Szerintem jó dolog a „szükség-hazugság”?
 • Istent is megpróbáltam már becsapni?
  • Vállalom-e tetteimért a felelősséget?
  • Hivatalos személyt, hatóságot félrevezettem?
  • Bíróság előtt – felperesként, alperesként, tanúként – hazudtam?
  • elhallgattam az igazságot?
  • féligazságot mondtam?
  • Gyónásban hazudtam? (szentségtörés)
  • Elhallgattam súlyos bűnt?
 • Meghazudtoltam Isten létét?
  • mindenhatóságát? szavait? ígéreteit? jóságát? a kinyilatkoztatás igazságát?
  • Jézus feltámadását? a testünk feltámadását? az örök életet?
 • Letagadtam, hogy hívő vagyok?
  • szavammal?
  • hallgatásommal?
 • Letagadtam a templomba járást?
  • keresztelőt, esküvőt stb.?
 • Másokat hazugságra, kétszínűségre buzdítottam, késztettem, kényszeritettem?
 • Lelkiismeretemet igyekeztem elaltatni, meghazudtolni?
 • Tetszenek nekem a házasságtöréssel foglalkozó és azt népszerűsítő filmek, könyvek, viccek stb.?
 • Házasságtörésben élek?
  • Szívesen megcsalnám hitvestársamat?
  • Meg is tettem? Hányszor?
 • Baráti körömben milyen a hangulat ebben a kérdésben?
 • Segítséget nyújtottam valamilyen egyéb formában mások házasságtöréséhez?
 • Milyen a kapcsolatom hitvestársammal?
  • Saját külön utaim érdekében neki is szabadságot adok?
  • Kiszolgálom őt a bűnnek, bűnveszélynek?
  • Hajlandó vagyok érte minden áldozatra? Például…?
  • Kedvességben, gyöngédségben megelőzöm öt?
  • vagy csak hangerőben? (Kol 3, 18-19. Tit 2, 4-5. Ef 5, 21-33)
  • Kihasználom őt?
  • Ha örömet szerez nekem, örömmel fogadom azt?
  • Féltékenységemben ok nélkül gyanúsítgatom?
  • Szoktam imádkozni érte? Együtt imádkozunk?
  • Bízunk egymásban?
  • Bajban segítségére vagyok?
  • Bajaimban elfogadom az ő segítségét?
  • Hibáit felhánytorgatom?
  • Kapcsolatunk valóban egy életre szól?
 • Szenvedélyem a szerzés, a harácsolás?
 • „Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt 6, 21)
  • Mi az én kincsem? Mi boldogit engem?
  • Minek a hiánya tesz elégedetlenné?
  • Zsörtölődőnek ismer engem a környezetem?
  • Istennel is perelek anyagi javakért?
  • mások anyagi java ellen?
  • Imádságaim témája csak az anyagiak?
  • Gondolataim témája csak az anyagiak?
  • Beszédem témája csak az anyagiak?
  • Anyagi haszon reménye nélkül már meg sem mozdulok?
  • Anyagi javakért bármit áruba bocsátanék?
  • Anyagi javakért bármit megtennék?
 • „Lelki szegény” vagyok?
  • Ragaszkodom ahhoz, amim van?
  • Mit tennék, ha egy pillanat alatt megsemmisülne?
  • Hozzám nőtt már? – én is vele pusztulnék?
  • vagy: Zsid 10, 34?
 • Juttatok javaimból másoknak?
  • Életelemem az adás?
  • Szeretettel adok?
  • Boldoggá tudom tenni a megajándékozottat?
 • Kívánom a más tulajdonát?
 • Adottságait irigylem?
  • Egészségét? Szerencséjét? Ügyességét? Tehetségét? Sikereit?