Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gyónás menete+egyszerű lelkitükör Fiataloknak, Felnőtteknek

2008.01.18

A GYÓNÁS MENETE

 

1. Köszönés

            DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

                        (Pap: Mindörökké. Amen)

 

2. Keresztvetés

            AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED ATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

3. Mikor gyóntam utoljára?

        

AZÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL: / vagy

KISKOROM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

 

 

 

4. Elkövetett bűneim, mulasztásaim!

 

LELKITÜKÖR

 

 

 

0. Miben lettem jobb az Isten segítségével elmúlt gyónásom óta?

 

I. Istennel való kapcsolatom

 

 

 

Imádkoztam rendszeresen? Lehetőleg reggel és este is? Szoktam Istenre gondolni, vele beszélgetni?

Törekedtem-e arra, hogy jelen legyek az imában? Szívemet megnyitom-e az imában Istennek?

Vagy csak elhadarom az imáimat?

Olvasom-e néha a Szentírást? Lelki olvasmányt, táplálékot veszek-e magamhoz?

Szégyelltem-e mások előtt keresztény voltomat?

Tiszteltem-e az Istennek szentelt személyeket, helyeket, tárgyakat?

Szoktam-e csúnyán beszélni? Káromkodtam-e?

Használtam-e feleslegesen Isten vagy a szentek nevét? Használtam-e durva szavakat?

Részt vettem-e vasárnap a szentmisén? Nem szoktam elkésni?

Dolgoztam-e vasárnap pénzkereső munkát, ha nem voltam beosztva? Igyekeztem-e ünneppé tenni a vasárnapot? Több időt, figyelmet fordítok-e az Úr napján családomra, magamra, barátaimra, lelkem művelésére?
 

 

II. Embertársaimmal való kapcsolat

 

 

 

Szívesen segítettem embertársaimnak? Meglepem-e néha szeretteimet?

Van-e türelmem az emberekhez?

Voltam-e udvariatlan, pimasz, szemtelen?

Vigyáztam egészségemre, magam és mások életére és környezetemre?

Szerettem, ápoltam, gondoztam, műveltem a testemet?

Viselkedésemmel adtam-e jó példát másoknak? Okoztam-e botrányt? Fogyasztok-e káros élvezeti cikket: alkohol, cigaretta, drog?

Részt vettem-e verekedésben? Szándékosan bántottam-e valakit szóval, hallgatással, tekintetemmel?

Kiálltam-e mindig az élet védelmében a fogantatástól a természetes halálig? Adtam-e tanácsot abortuszra, eutanázia végzésére? Beleegyeztem-e hasonló tettbe?

Gondoltam, néztem, beszéltem vagy tettem-e szemérmetlent, paráznát?  Önkielégítést végeztem-e? Házasság előtt, vagy házasságon kívül volt-e testi kapcsolatom?  Használtam-e abortáló tablettákat, fogamzásgátló szereket, óvszert? Imádkozom-e a tisztaság kegyelméért?

Munkálkodom-e azért, hogy házasságom (sz)épüljön?

Dolgozom-e a legfontosabb emberi kapcsolataimon?

Van-e kétes kapcsolatom? Párkapcsolatom a házasság irányába halad?

Loptam-e? Tudok-e anyagi beosztással élni? Segítem-e (időmmel, szeretetemmel, szavaimmal, tudásommal, törődésemmel, javaimmal...) az embereket?

Kész vagyok-e okosan segíteni, adni, ha kérnek? Szoktam-e keresni az alkalmat, hogy segítsek?

Talált tárgyat visszajuttattam-e a tulajdonosának? Sikkasztottam-e, csaltam-e, elnéztem-e mások ilyen tettét?

Megbízható becsületes vagyok-e? Mondtam rosszat másról (rágalmaztam)? Beszéltem más hibájáról (pletykáltam)? Elvettem-e mások idejét felesleges beszéddel?

Ígéretemet mindig megtartottam?

Vállaltam-e mindig tettemért a következményeket?

Nem voltam irigy?

 

III. Önmagammal való kapcsolat

 

 

 

Kötelességeimet megfelelően elvégeztem?

Művelem-e testemet? (sport, pihenés, egészségügyi ellátás)

Művelem-e lelkemet? (imádság, jócselekedetek, lelki olvasmány, művészetekkel való táplálkozás)

Művelem-e szellememet? (tanulás, olvasás, megszűrni mit és mennyit nézek, hallgatok)

Voltam-e torkos, válogattam-e az ételekben? Voltam-e falánk?

Nem voltam önző, vagy durva?

Nem csábítottam valakit rosszra? /lopásra, hazugságra, csalásra.../

 Most a saját szavaimmal kérem a Szentlelket, hogy világosítson meg, mi az, amit még le kell tennem a szentgyónásban, és kérem, hogy adjon igaz bánatot bűneim felett.

 

Ha mindent bűnömet elsoroltam, akkor azt mondom:

TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.

 

 

 

5. Meghallgatom a pap szavait

Elégtételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.

 

 

 

6. Elimádkozom a bánatimát:

 

 

Istenem, szeretlek Téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak, kérlek bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy a Te segítségeddel ezentúl a jóra törekszem és a bűnt kerülöm.

VAGY

TELJES SZÍVEMBŐL BÁNOM MINDEN BŰNÖMET, MERT AZOKKAL AZ ÚRISTENT MEGBÁNTOTTAM.

ERŐSEN FOGADOM, HOGY ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL A JÓRA TÖREKSZEM A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM.

 

 

 

7. Az Atya feloldozást ad. Miközben áldást ad keresztet vetek és a végén mondom: AMEN

 

 

 

8. Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

    Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET!

    Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!

    Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA!

 

 

 

9. Köszönés

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS